Rešitve
Storitve SEKURE zajemajo naslednje faze:
Posnetek stanja obvladovanja tveganj v podjetju

Pregled identificiranih tveganj, ocena njihovega vpliva in verjetnosti ter načrt obvladovanja za zagotavljanje stabilnosti in uspeha podjetja.

 
Analiza tveganj v podjetju

Pregled identificiranih tveganj, ocena njihovega vpliva in verjetnosti ter načrt obvladovanja za zagotavljanje stabilnosti in uspeha podjetja.

 
Postavitev strategije obvladovanja tveganj v podjetju

Načrt za prepoznavanje, oceno in upravljanje tveganj za zaščito in rast podjetja.

Rešitve obvladovanja tveganj v podjetju

Ukrepajoči načrti za zmanjšanje, prenos ali nadzor tveganj, ki zagotavljajo varnost in stabilnost poslovanja.

 
Nadzor nad izvajanjem zavarovanj v podjetju

Sledenje in zagotavljanje ustreznosti ter pravočasnosti sklenjenih zavarovanj za zaščito podjetja pred finančnimi tveganji.

Administracija zavarovalnega programa v podjetju

Skrb za organizacijo, spremljanje in vzdrževanje zavarovalne politike ter urejanje dokumentacije v zvezi z zavarovanji za zaščito podjetja.

 

Koordinacija postopkov ob nastopu škodnih dogodkov

Usklajevanje hitrih ukrepov in postopkov za obvladovanje škode v podjetju.