Postavitev strategije obvladovanja tveganj v podjetju

1. Določitev obvladljivih tveganj (ki se ne zavarujejo) ter lastnih preventivnih ukrepov,

2. Določitev obsega zavarovalnih kritij (način zavarovanja, franšize, pogoji, ..),

3. Ocena obstoječih zavarovalnih programov in poenotenje le-teh na nivoju poslovnega sistema,

4. Oblikovanje smernic za pogajanja z zavarovalnicami,

Naslov

Ulica Staneta Severja 9B, Maribor

2000 Maribor

Telefon