PODATKI O PODJETJU

Sekura zavarovalno posredovanje d.o.o.

Družba Sekura d.o.o. je zavarovalno posredniška družba, ki se ukvarja s storitvami
zavarovalnega svetovanja in posredovanja.
Ustanovljena je bila leta 2004, ko je na slovenskem trgu prišlo
do pomembnih
sprememb na področju zakonodaje, ki predpisuje delovanje zavarovalno
posredniških družb.

Osnovni podatki

Ulica Staneta Severja 9B, 2000 Maribor

Matična številka: 192673

Davčna številka SI91403863

Transakcijski račun: SI56 6100 0000 6001 252

Št. dovoljenja za opravljanje poslov

zavarovalnega posredovanja: 30220-552/04-4-

ZN, izdano dne 30.03.2004

Osnovni kapital: 12.500 EUR

Reg. st. vpisa pri Okrožnem sodišču v

Mariboru: 1/11993/00