Naše poslanstvo
Zavarovalno svetovanje ter posredovanje je dejavnost, ki predstavlja povezovalni element med zavarovalnico, ki ponuja zavarovanja in strankami, ki ta zavarovanja potrebujejo. Na slovenskem trgu so v preteklosti imeli osrednjo vlogo pri prodaji zavarovanj zavarovalni zastopniki. S krepitvijo konkurence na trgu zavarovalnih storitev pa je vloga zavarovalnih posrednikov na trgu vse bolj pomembna.

Vi na prvem mestu

SEKURA vam ponuja koncept storitev, katerih rezultat so najboljše rešitve
zavarovalne zaščite za vaša tveganja, katerim je izpostavljeno vaše premoženje
in premoženjski interesi.

Vizija

Naša vizija je strankam zagotavljati inovativne in prilagojene rešitve .