Nadzor nad izvajanjem zavarovanj v podjetju

1. Nadzor nad vsebino pogodb, ustreznostjo premijskih sistemov (višino premije),

2. Spremljanje lokalnega zavarovalnega tržišča (uvajanje novih zavarovalnih produktov, nadzor nad premijskimi sistemi, ..),

3. Spremljanje sprememb na področju zakonske regulative v zavarovalništvu,

4. Izvajanje zavarovalnih programov (podaljševanje zavarovanj, nadzor nad bonus/malus sistemi, ..)

Naslov

Ulica Staneta Severja 9B, Maribor

2000 Maribor

Telefon