Koordinacija postopkov ob nastopu škodnih dogodkov

1. Navodila in pomoč za pravilno prijavo škodnih dogodkov zavarovalnici,

2. Skrb za ažurnost pri obravnavi škodnih primerov (angažiranje pooblaščenih cenilcev),

3. Posredovanje pri reševanju (likvidaciji ) škod, kontrola zaključnega sporazuma,

4. Spremljanje škodnega dogajanja in prilagajanje zavarovalnega programa.

Naslov

Ulica Staneta Severja 9B, Maribor

2000 Maribor

Telefon