Analiza tveganj v podjetju

1. Posnetek prostorske in strukturne ločitve nevarnostnih območij ter uporabljenih preventivnih sistemov,

2. Analiza preteklih izgub (frekvenca, velikost) na podlagi kronologije škodnega dogajanja,

3. Izpostavitev potencialnih nevarnosti za nadgraditev zavarovalnega programa in definiranje obsega zavarovalnega jamstva,

4. Ovrednotenje obstoječih in potencialnih zavarovalnih nevarnosti in postavljenih kriterijev,

5. Postavitev enotnih kriterijev za upravljanje s tveganj.

Naslov

Ulica Staneta Severja 9B, Maribor

2000 Maribor

Telefon