Administracija zavarovalnega programa v podjetju

1. Skrbimo za dinamiko pri izpolnjevanju medsebojnih obveznosti zavarovalnica-zavarovanec, zagotavljamo optimalno izvajanje zavarovanj in oblikujemo potrebne poslovne evidence naročnika,

2. Zagotavljamo trajni nadzor nad premijskimi stavki, dodatki k pogodbam (aneksi) in ostalimi zavarovalnimi dokumenti glede na dogovorjene pogoje.

Naslov

Ulica Staneta Severja 9B, Maribor

2000 Maribor

Telefon