Najboljši v poslu

SEKURA vam ponuja koncept storitev, katerih rezultat so najboljše rešitve zavarovalne zaščite za vaša tveganja, katerim je izpostavljeno vaše premoženje in premoženjski interesi
O nas
Sekura je zavarovalno posredniška družba, ki se ukvarja s storitvami zavarovalnega svetovanja in posredovanja. Ustanovljena je bila leta 2004, ko je prišlo na slovenskem trgu do pomembnih sprememb na področju zakonodaje, ki predpisuje delovanje zavarovalno posredniških družb.

Najboljša izbira

V Sekuri je vsaka naša stranka edinstvena. Zato ne verjamemo v pristop “ena velikost za vse” pri ponudbi zavarovanj. Ponujamo individualne rešitve za vsako od naših strank

Poznamo prave rešitve

 

Ponudba storitev SEKURE zajema celovite rešitve s področja obvladovanja
tveganj. Povečana konkurenčnost na trgu zavarovalnih storitev, širitev ponudb
zavarovalnic ter spremembe v procesih reševanja škodnih primerov prinašajo
zavarovancem prednosti a tudi določene ovire, slabosti.